شماره رند تلفن همراه بخریم یا خیر؟

شماره رند تلفن همراه بخریم یا خیر؟

در پاسخ به این سوال که خرید سیم کارت رند صفر بهتر است یا کارکرده نظر کارشناسان بر این است که کارکرده بودن سیم کارت رند تاثیر مستقیمی روی قیمت آن دارد.