واریز ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی هدیه ویژه تامین اجتماعی به حساب این افراد

واریز ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی هدیه ویژه تامین اجتماعی به حساب این افراد

سازمان تامین اجتماعی کمک‌هزینه ازدواج را به بیمه‌شدگانی که برای اولین‌ بار ازدواج می‌کنند (عقد دائم) و در ۵ سال پیش از ثبت ازدواج، حداقل ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه اجباری داشته و در زمان ازدواج نیز بیمه‌پرداز هستند، پرداخت می‌کند.