وقتی پلیس رسید او در حال خیانت بود…

وقتی پلیس رسید او در حال خیانت بود…

از جمله نکات مهم و قابل توجه در پرونده‌های زنای به عنف و آدم ربایی، احراز و شناسایی سابقه شاکی و نحوه‌ی آشنایی و رابطه وی با متهمین در غالب پرونده‌هایی است که به عنوان وکیل تسخیری، وکیل متهمِ به زنای به عنف وآدم ربایی بودم…