۹ آزمایش ضروری که مردان باید انجام دهند

۹ آزمایش ضروری که مردان باید انجام دهند

مطالعات نشان می‌دهد که زنان بیش از مردان به فکر سلامتی خود هستند؛ شاید این مسئله یکی از دلایل طول عمر بیشتر زنان نسبت به مردان باشد. اغلب مردان از رفتن به پزشک واهمه دارند و تازمانی که مجبور نباشند، از انجام معاینات پزشکی اجتناب می‌کنند.