یارانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ چقدر است و کی واریز می شود؟

یارانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ چقدر است و کی واریز می شود؟

برخی رسانه ها مدعی شده اند که دولت قصد افزایش یارانه نقدی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ را از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ و ۸۰۰ هزار تومان دارد. به گزارش گروه اقتصاد پایگاه خبری ماجراجو – اما بررسی آخرین مواضع تیم اقتصادی دولت نشان می دهد که کابینه سیزدهم قصدی برای افزایش یارانه نقدی