عکس/ گوسفند اسفنجی!

عکس/ گوسفند اسفنجی!

قرار دادن اسفنج دور گردن گوسفند‌ها برای جلوگیری از گیر کردن آن‌ها در حصار است، اما به نظر خنده دار است.