عکس/ تمساح های گرسنه، هم نوع شان را زنده زنده خوردند!

عکس/ تمساح های گرسنه، هم نوع شان را زنده زنده خوردند!

این ویدئو که لحظاتی از هم نوع خواری هولناک تمساح ها را به تصویر می کشد. نشان می دهد که چگونه حیات وحش روی خشن خود را به نمایش می گذارد. ماجراجو – البته هم نوع خواری تنها در بین تمساح ها دیده نمی شود. در حقیقت هم نوع خواری در میان بیشتر شکارچی ها

ویدئو/ یوزگربه تند و تیز، یک طوطی زیبا را شکار کرد!

ویدئو/ یوزگربه تند و تیز، یک طوطی زیبا را شکار کرد!

یوزگربه به شکل معمول حیوانات کوچک تر ار خودش را شکار می کند. اما برخی اوقات هم دست به شکارهای خطرناکی می زند که به قیمت جان اش تمام می شود. به گزارش پایگاه خبری ماجراجو – برخی اوقات نیز یوزگربه دست به شکارهایی می زند که همه را شوکه می کند.  درست مثل این